В комплекса сме инсталирали следното автосервизно оборудване:

 

Автосервизни подемници и оборудване AUTOP STENHOJ, Германия:

5 броя - Eurolift 2.30 Pv 140-200 XY Вградени в пода електрохидравлични,  двуцилиндрови платформени подемници за вдигане на праговете, с регулируеми по  XY (по дължина и по широчина) платформи – одобрен тип  от Volvo, товароподемост: 3000 кг;


5 броя - Masterlift 2.35 Saa 230 Universal вградени в пода електрохидравлични двуцилиндрови раменни подемници със симетрични двойно телескопични рамена, товароподемост: 3500 кг;

 

1 брой - Major 4030-47 W  AUTOP STENHOJ - четириколонен електро хидравличен подемник за измерване и реглаж на ходовата част, товароподемност - 4000 кг, оборудван с пневмо-хидравлични канални подемници SD20PHL на AC Hydraulic с товароподемнност - 2000 кг.

1 x Testmaster TL40 PC - Тестова линия (спирачен стенд + тестер за ходовата част).

В обекта съгласно стандартите на VOLVO сме изградили и доставили:

- Тръбна инсталация за сгъстен въздух от специализирани алуминивеви тръби и фитинги, завършваща с таванно монтирани автоматични макари MAVEL, към тях са добавени и автоматични макари за електрозахранване на работните места.

- Тръбна инсталация за доставка на нови и отработени масла от специализирани прецизни поцинковани тръби и фитинги, доставка и монтаж на шкафове за разливане на нови масла, мониторингова система за доставка на масла, резервоари за съхранение на отработените масла.

- Монтаж на стенни панели с вградени компютърно дигностични ситеми и шкафове за инструменти. Работни маси.

- Ръчни инструменти Beta

-  Автосервизна пневмохидравлична преса HP50 50т. Трансмисионни стойки TJ300 300кг. и TJ525 525 кг. на Compac Hydraulik Дания

 

Оборудването бе инсталирано от нашия сервизен екип с изключителна прецизност и внимание към най-малките детайли, така че новият автосервизен комплекс на Volvo да бъде пореднияt обект с който изключително да се гордеем.

Благодарим за доверието на ръководството и екипа на „МОТО-ПФОЕ” ЕООД