През последните години Далко Моторс се наложи като основен доставчик на професионални инструменти и оборудване на болшинството от основните вносители на модерна селскостопанска техника. Поредното издание на Бата Агро бе чудесен повод да прекараме една седмица заедно с тях, да обсъдим новите продукти и възможности за още по-добро бъдещо сътрудничество.

Бата2016

Бата Агро е място за среща на професионалисти. Това е събитие в което не само изложителите, но и всички посетители са специалисти в представяната тематика. Това е място, където всеки идва да сподели какви задачи има да решава в работата си, да потърси съвет за преодоляване на трудностите, да се порадва и поучи от успехите на колегите си.

Бата2016

.

Бата2016